Uluslararası Demir Yolu Taşımacılığı

 

Demir Yolu Taşımacılığının Ekonomi ve Lojistik Sektöründeki Önemi

 

Türkiye ve Dünya Ticaretindeki Önemli Yeri olan Demiryolu nakliyesi Ekonomiye ve Firmalara kazandırdığı paralar anlamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Demir yolu en ilkel kullanılan lojistik taşımacılık hizmetleri olması sebebi ile de insan hayatında hala yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Güvenli oluşu ve ekonomik oluşu demir yolundan faydalanma sebeplerin en önünde gelmektedir. Türkiye’de demir yoluna daha önceleri pek yatırım yapılmadığından ülkemizde demir yolu nakliye sistemleri çok ama çok geride kalmıştır. Son zamanlarda teknolojik gelişmelere paralel olarak bu sektöre yatırımlar artmıştır. Yeni nesil enerjiler ile daha hızlı trenler yolcu taşımalarında kullanılması ve bunların lojistik sektörü nede aktarılması ile demir-yolu taşımacılığı her geçen gün daha fazla kullanılmakta ve gelişmektedir. Ülkemizin 3 tarafının denizlerle kaplı olması, Asya ve Avrupa’nın bağlantı noktasında yer alması ülkemizin dünya lojistik geçiş merkezi olması için hiç bir engel kalmamaktadır. Özellikle Çin ve Hindistan ülkelerinin ekonomide artık söz sahibi oluşu ve Avrupa’ya ihracat her geçen yıla nazaran artması Türkiye’nin önemini bir kat daha arttırmıştır. İpek yolu projesi tekrar canlandırılmak istenmesi ana hattın Türkiye’den geçmesi gelecek yıllarda lojistik merkez Türkiye olacaktır.

Ülkemizin ve bu sektörde çalışan hizmet veren firma, acente, şirketlerin bu sektöre yatırımlarını doğru ve bilinçli yapmalı ki ilerde bu pastadan tüm ülke olarak faydalanalım. Demir yolu hatlarına daha çok yatırımlar yapılmalı özellikle sanayileşmiş illere demir yolu nakliye hizmeti götürülmelidir. Daha fazla yükler daha güvenli ve daha uygun ücretlere istenilen yerlere taşınmaktadır.

Venüs Lojistik Demir Yolu Taşımaları Konusunda Dünya Ülkelerindeki Acente ve Firmalarla Beraber Sizlere Daha Kaliteli Hizmetler Vermek için Sektöre Yatırımlar Yapmak Yanı Sıra Teknolojik Gelişmeleri de yakından takip etmektedir.